Kvalitet och miljö

Från 1994 och framåt, har en medveten satsning på kvalitet och miljö bedrivits på IP Industripartner AB. Vårt kvalitetssystem är sedan 1996 certifierat enligt ISO 9001, och miljöledningssystemet är sedan 2000 certifierat enligt ISO 14001.

 

Verksamhetspolicy  Certifikat