LagerService

Hur enkelt kan det bli?

Med BIG lagerservice effektiviserar och optimerar vi ditt lager fullt ut. Oavsett om det ligger i din industriproduktion, på din byggarbetsplats eller i din underhållsverkstad. Alltid tillgång till de viktigaste produkterna. Du överlåter ansvaret för lagerhållning och logistik till oss. Förbrukningsartiklar, verktyg, skydd, och maskiner. Du får ökad kontroll över inköp, hjälp med kontinuerliga lagersaldon och minimering av lagervärden. Ett välsmort fungerande lager helt enkelt. Även om du har ett lager med låg kapitalbindning tjänar du ofta mycket på att optimera logistiken, och på att få rätt leveranser i rätt tid. Vi visar först vad du kan tjäna, sedan är beslutet ditt.

 

Se film