Vår historia

2017 

Lundqvist Maskin & Verktyg AB köper ut Christer Thornberg och Kalev Pärnaste vilket innebär att de blir nya huvudägare. Tomas Classon behåller sin ägarandel och är i kvar i företaget som VD.

https://www.lundqvist.se/

2016 

AGA Gas AB flyttar in hos IP Industripartner

2015 

Skydd & Verktyg i Örebro avyttras till Stefan Calais och Bo Eriksson.

2014

Christer Thornberg och Kalev Pärnaste går i pension men förblir delägare och aktiva via styrelsen.

2013

Konfast blir IP:s "privat brand", dvs eget registrerade varumärke för infästningsdetaljer i byggbranschen.

2012

IP Industripartner förvärvar samtliga aktier i Konfast AB som blir IP:s nya satsning för byggbranschen.

2011

Inviger och tar i bruk IP lagerbyggnad tvärs över gatan i kv. Nore.

2010

Försäljningen återhämtar sig. Konjunkturen förbättras efter 16 månaders ihållande kräftgång och solen lyser igen.

2009

Världsomspännande kris i ekonomin och IP drabbas som nästan alla andra av en nästan 40% efterfrågeminskning.

2008

Startar tillsammans med Stefan Calais och Bo Eriksson Skydd & Verktyg i Örebro som blir BIG i Örebro.

2007

Vår första produktkatalog, en "verktygsbibel" i BIG-samarbetet, kommer vid årsskiftet och distribueras till kunder och prospects.

2006

IP Industripartner blir delägare i BIG-Gruppen, Nordens största fristående bygg- och industrikedja.

2005

Vi är nu 15 anställda och nyanställningstakten har ökat med en ny medarbetare varje år sedan 10-årsjubileet.

2002

Ny utställningslokal invigs på Näcken med den nya fasadplåtprofil i silvergrått som numera dominerar hela IP:s exteriör.

2001

Karl-Åke Krantz går i pension och kvar som ägare är Tomas Classon, Kalev Pärnaste och Christer Thornberg.

2000

Certifieras enligt miljöledningssystemet ISO 14001.

1999

10-årsjubileum och sedan starten har vi anställt en ny medarbetare vartannat år. Vi är nu totalt 9 anställda.

1996

Certifieras som en av de första i vår bransch i Sverige enligt kvalitetsystemet ISO 9001.

1989

IP Industripartner AB grundas av Tomas Classon, Kalev Pärnaste, Christer Thornberg och Karl-Åke Krantz i kv. Näcken, Eskilstuna