Automatservice

Ständig tillgång till kritiska och viktiga produkter

Rätt produkt, på rätt plats och vid rätt tidpunkt är avgörande för många verksamheter. Ett traditionellt lager med begränsade öppettider och ofullständig lagerhållning har sina begränsningar. AutomatService löser problemen. AutomatService är en tjänst för säker förvaring där förnödenheter, utrustning, maskiner, bilnycklar, datorer, projektorer, borrmaskiner, märkapparater med mera lagerhålls hos er. Skåpen placeras ut vid strategiskt utvalda områden på din arbetsplats och gör det möjligt för din personal att själv hämta ut produkter, 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan.

Besparing från första dagen
Full kostnadskontroll
Support, service, installation och besparingsanalys ingår.

 

Se film